Å bygge opp en platespiller

Hele grunnlaget for en god platespiller ligger i drivverket og strømforsyningen.  På samme måte som signalkilden alltid er øverst i stereoanleggets hierarki, vil platespillerens ulike komponenter og betydningen av disse kunne defineres på tilsvarende måte:
■ Platespillerdrivverket inkludert strømforsyning
■ Pickup-arm
■ Pickup-element
Den viktigste komponenten er selve platespiller drivverket. Desto bedre drivverk, desto mindre støy og hastighets avvik videreføres til stiften med færre uønskede vibrasjoner som igjen påvirker dynamikken og timingen i musikken.
Pickup-armens oppgave er å styre stiften gjennom rillene. En god arm optimaliserer stiftens arbeidsbetingelser og ivaretar energien med minimal påvirkning. Bedre pickup-arm gir bedre dynamikk og tydeligere musikkgjengivelse!
Med det beste drivverket og den beste pickup-armen vil den siste komponenten i platespiller oppsettet være valg av pickup-element. Vi har mange års erfaring og hjelper deg med å velge den beste pickupen til din platespiller.
Ferdig montert!
Vi monterer og justerer enten du kjøper du en komplett platespiller eller oppgraderer eksisterende spiller med ny tonearm eller pickup.