Klassikeren – Legenden

Linn LP12 er den bevegelige og levende klassikeren