En ny måte å oppleve musikk

Den eneste måten å gjenkjenne et godt musikkanlegg, er å høre det.