Linn Sondek LP12

Hva er en klassiker? Et produkt som i sin tid oppnådde status som noe unikt – en ny standard for hva som kan oppnås, som endrer oppfattelsen av hva som er mulig, og som alle konkurrentene må sammenligne seg med.

Da Linn LP12 ble introdusert i 1972 satte den en helt ny bransjestandard i så stor grad at den siden har blitt stående som et ikon. Et tidløst, genialt produkt som endret hierarkiet i hvordan man designer et musikalsk HiFi-system ved å endre fokus fra å velge høyttalere først til å velge signalkilden først.

Linn LP12 er den bevegelige og levende klassikeren. Platespilleren oppgraderes kontinuerlig og har hatt over 800 oppgraderinger siden starten. LP12 vil fortsette å utvikle seg videre. Alle LP12-eiere kan benytte seg av oppgraderingene.

Linn Majik LP12 | Akurate LP12 | Klimax LP12