Demonstrasjon

Kom til Vibes gate 13 på Majorstuen og hør!
Musikk er det universale språk for følelser og bevegelse, oppbygd i en struktur av forutsigbare steg. Disse stegendringene er det som gjør musikk interessant, intelligent og underholdende. Hvor enkelt klarer ditt HiFi-system å formidle disse endringene?

Vi tilbyr demonstrasjon av verktøyet som gjør det mulig å oppleve forskjellene i lydkvalitet og verdsette den. Jo enklere og tydeligere musikkens rytme, timing, melodi og harmoni oppleves, jo bedre er løsningen. Eksakt HiFis løsninger holder høy kvalitet og er i tillegg fleksible og oppgraderbare.

Vi går til ytterpunktene for å forfølge musikalsk perfeksjon. Når du hører resultatene, vil du forstå hvorfor.