Romoptimalisering

Hvis du som oss bruker mye tid, glede og energi på lytte til musikk, har du nok allerede oppdaget at det finnes et optimalt punkt i rommet ditt der musikken lyder klarest og mest dynamisk. Det punktet beskrives ofte som ”The Sweetspot”

Er du den heldige innehaver av et dedikert musikkrom, har du muligens forsøkt å rense det for uønskede reflektorer med absorbenter. Dårlig akustikk vil alltid maskere opplevelsen av den musikken du ønsker å høre. Ett av mange problemer med akustiske hjelpemidler er at de forvandler rommet til et laboratorium.

Linn har løst dette problemet på en genial måte. Istedet for å bygge om rommet for å få best mulig lyd, har de laget en løsning som gjør at lyden tilpasser seg rommet.

De begynte med et enkelt spørsmål: Hvor fort kan de uønskede, ødeleggende effektene fjernes? Svaret var enkelt; – det må bygges en akustisk modell av rommet, deretter må lyden tunes optimalt for rommet.

Romoptimalisering er en del av hver DS/DSM Linn produserer.

Vi er ikke de eneste som tilbyr romkorreksjons-løsninger, men de fleste andre bruker en mikrofon til fange opp akustikken i rommet. Det ser muligens imponerende ut, men gir dessverre ikke noe imponerende resultat.

En mikrofon kan ikke skille mellom lyd fra høyttalere og lyd fra rommet. Hva er direkte lyd fra høyttaleren, og hva blir reflektert fra vegger, tak og gulv?

En mikrofon måler lyden der den er plassert, og er derfor en usikker metode for å løse akustiske problemer, selv med utallige målinger tatt på forskjellige steder. I tillegg kommer den varierende kvaliteten på mikrofoner, og det grunnleggende problemet med å kalibrere dem riktig.

Space Optimisation explained

Linn R&D tenkte at det måte finnes en bedre metode: bygg en akustisk modell av rommet og juster deg inn mot det optimale hva rommet kan behandle av informasjon.

Metoden er enkel og forståelig:
1) Legg inn rommets dimensjon i høyde, bredde, lengde, dører, vinduer etc.

2) Velg din høyttalermodell. Hvis din ikke er kommet med i programmet, send epost til Linn og be dem legge den til.

3) Legg inn plasseringen av høyttalerne dine, både den optimale og den praktiske. (Hva som er den optimale skal vi komme tilbake til)

Romoptimaliseringen vil nå gjøre resten.

Dette kan du utføre selv, eller du kan engasjere en av Linns spesialister (oss) til å gjøre jobben for deg. Vi gir deg innføring i metoden. Hvis dette høres alt for komplisert ut, er det bare å ta kontakt.